کاربرد سیم بکسل در انتخاب درست آن نقش مهمی دارد. هیچ سیم بکسلی وجود ندارد که برای همه کابردها مناسب باشد. بنابراین ساختارهای سیم بکسل‌ متناسب با کاربری‌های مختلف نیز متفاوت است. در این مطلب اطلاعاتی عملی را برای کمک به انتخاب سیم بکسل مناسب جرثقیل بسته به کاربردش در اختیار شما قرار داده‌ایم.

از دیدگاه کاربردی

بدون تردید هدف جرثقیل بلند کردن چیزی یک سطح A و قرار دادن آن در سطح B است که برای این کار به یک سیم حامل نیاز دارد. علاوه بر این چگونگی استفاده از جرثقیل و وظایف مختلفی که می‌تواند انجام دهد به نوع آن بستگی دارد. برای مثال: سیم بکسل لافینگ که برای تعیین موقعیت بوم از آن استفاده می‌شود، سیم بکسل قرقره‌ای که از آن برای انتقال بار در تاور کرین‌ها یا کانتینرها استفاده می‌شود، سیم بکسل معلق که از آن برای نگاه داشتن بوم یا دیگر اجزای کرین استفاده می‌شود، سیم بکسل‌های نصبی که از آن‌ها برای برداشتن یا گذاشتن کرین استفاده می‌شود و …

از لحاظ فنی هنگامی که بر روی کاربرد سیم بکسل در کرین متمرکز می‌شویم دو دسته سیم بکسل کرین وجود دارد:

  • سیم بکسل‌های مقاوم در برابر چرخش که گاهی آن‌ها را سیم بکسل‌های غیر چرخشی یا چند لایه می‌نامند.
  • سیم بکسل‌های غیر مقاوم در برابر چرخش (سیم بکسل نتاب)

کاربرد در بالا بردن

اثبات قانون زیر به عنوان یک راهنمای اساسی، ارزشمند است:

در دو صورت از سیم بکسل‌های مقاوم در برابر چرخش برای همه کاربردهای مربوط به بالا بردن چه اصلی و چه کمکی استفاده می‌شود:

  • بار غیر قابل هدایت باشد (تصویر ۷۵)
  • ارتفاع بالا بردن زیاد باشد

فقط سیم بکسل‌های مقاوم در برابر چرخش ثبات بار را تضمین می‌کنند، بنابراین بار گرایش کمی یا هیچ گرایشی به چرخش ندارد.