زمانی که سیم بکسل‌های دارای تاب لنگ را انتخاب کرده، نصب کرده و مورد استفاده قرار می‌دهید متوجه می‌شوید که نسبت به سیم بکسل‌های دارای تاب معمولی دارای مزایایی هستند، اما همچنین بیشتر در معرض سوء استعمال قرار دارند. [ سیم بکسل چیست؟ بررسی مشخصات و ساختار ] همانطور که در عکس زیر می‌بینید، در سیم بکسل‌هایی که دارای سایز و ساختار یکسانی هستند و سایز سیم‌ها و تاب آن‌ها نیز یکسان است، تاب لنگ دارای انعطاف بیشتری نسبت به تاب معمولی است و سطح سیم‌های آن در برابر ساییدگی مقاوم‌‍تر است. هر دو سیم بکسل جهت مقایسه نواحی ساییده شده سیم‌ها در تصویر نشان داده شده‌اند. سیم بکسل‌هایی که دارای تاب لنگ هستند ۱۵% انعطاف‌پذیرتر از سیم بکسل‌های دارای تاب معمولی با همان ساختار هستند، اما این معیار بسته به رابطه میان تاب رشته و تاب سیم بکسل است.

تفاوت ساختار تاب معمولی و تاب لنگ سیم بکسل

به دلیل سطح پوشش بیشتری که هر سیم در تاب لنگ داراست، سیم بکسل سایش کمتری در شیار و تجهیزات درام پیدا می‌کند.

از سوی دیگر شیارهایی که بسیار کوچک بوده و دارای ضخامت کمی هستند برای سیم بکسل‌های دارای تاب لنگ مضر بوده و موجب جمع شدن و پیچ‌خوردگی آن‌ها می‌شوند.

سیم بکسل‌های دارای تاب لنگ هنگامی که به دور درام‌های کوچک تابیده شوند و تحت فشار سنگین قرار بگیرند، بسیار راحت‌تر از سیم بکسل‌های معمولی شکل خود را از دست می‌دهند.

زمانی که سیم بکسل از شیارها یا درام عبور می‌کند، سیم‌هایی که در سیم بکسل‌های دارای تاب معمولی وجود دارند، بیشتر تحت فشار واحد قرار می‌گیرند که موجب وارد آمدن فشار عرضی سنگین‌تر بر ساختار سیم بکسل می‌شود. بنابراین فشارهایی که بر اثر خمیدگی به سیم بکسل وارد می‌شوند در سیم بکسل‌های دارای تاب معمولی بیشتر و سخت‌تر است.

تنوع و ظرفیت انتخاب از میان سیم بکسل‌های دارای تاب لنگ بیشتر است، این ویژگی به علاوه مدت زمان در معرض قرار گرفتن سیم‌هاست که در انتخاب سیم بکسل‌ های دارای تاب لنگ ما را دچار اشتباه می‌کند.

نباید از حلقه‌های چرخان برای سیم بکسل‌های دارای تاب لنگ استفاده کرد مگر تحت شرایطی خاص، که این موضوع برای تجهیزات مختلف نیز صادق است.

عدم پیروی از این اقدامات پیشگیرانه منجر به خدمات غیر اقتصادی سیم بکسل خواهد شد.

در حالیکه ناحیه کلی فرسایش سطح سیم بکسل برای هر دو نوع سیم بکسل دارای ساختار مشابه، یکسان است، ارائه دهنده خدمات سیم بکسل ساختار سیم بکسل دارای تاب لنگ را ترجیح می‌دهد.

بنابراین فرسایش در سطح کلی سیم بکسل رخ نداده اما طبیعت فرسایش است که می‌تواند بر روی عمر تجهیزات تاثیر گذاشته و در نتیجه استفاده از سیم بکسل دارای تاب لنگ دارای صرفه اقتصادی خواهد بود. برای توضیح این “طبیعت” فرسایش آن را در تصویر بالا نشان داده‌ایم – خطوط “a-b” خط تماس سیم بکسل در حال حرکت است که در شیار قرار دارد، “a-b” موازی جهت حرکت سیم بکسل است که در واقع در جهت محور طولی سیم بکسل می‌باشد.

لازم به ذکر است که در سیم بکسل دارای تاب معمولی خط تماس با یکی از سیم‌ها واقع در محور است؛ در سیم بکسل دارای تاب لنگ خط تماس به صورت مورب در طول سه سیم فرسوده شده قرار دارد.

طول کمتر فرسایش سیم‌ها در سیم بکسل دارای تاب معمولی موجب می‌شود که این فرسایش توسعه پیدا کرده و سیم به صورت شعاعی حول محور سیم بکسل دارای قوس شود، مانند شکل زیر. این باعث ایجاد فشار بیشتر بر روی سیم‌ها در شیار شده و سیم‌ها به دلیل خم شدن معکوس در ناحیه “گردن” دچار فرسودگی زودرس می‌شوند، این امر زمانی اتفاق می‌افتد که فشار تماس با شیار سیم را از حالت طبیعی خود خارج می‌کند. هرچه سیم سخت‌تر باشد (یعنی استحکام یا درجه سیم بیشتر باشد) رخ دادن این حالت قوسی شکل سیم‌ها در نواحی نازک یا “گردن” بیشتر خواهد بود.