جستجو کن ...

شگل نعلی ساده

شگل نعلی ساده از ادوات جابه جایی و اتصالات کالا می باشد. و از تناژ ۱ الی ۸۵ تن موجود میباشد.
شگل نعلی ساده از ادوات جابه جایی و اتصالات کالا می باشد. و از تناژ ۱ الی ۸۵ تن موجود میباشد.

توضیحات محصول

Tolerance Dimensions (in) Weight Each (ibs) Stock No Working Load Limit (i) Nominal Size(in)
+/-
A C P M L H G F E D C B A S-209 G-209
۱/۵ ۱/۵ ۴/۸۵ ۲۸/۴ ۴/۰۶ ۳۷/۳ ۲۴/۹ ۱۴/۲ ۱۵/۲ ۴/۸۵ ۲۲/۴ ۶/۳۵ ۹/۶۵ ۳ ۱۰۱۸۳۵۷ ۱/۳ ۳/۱۶
۱/۵ ۱/۵ ۶/۳۵ ۳۵/۱ ۴/۸۵ ۴۶/۷ ۳۲/۵ ۱۵/۵ ۱۹/۸ ۶/۳ ۲۸/۷ ۷/۸۵ ۱۱/۹ ۵ ۱۰۱۸۳۸۴ ۱۰۱۸۳۷۵ ۱/۲ ۱/۴
۱/۵ ۳/۳ ۷/۸۵ ۴۲/۲ ۵/۶ ۵۳ ۳۷/۳ ۱۹/۱ ۲۱/۳ ۷/۸۵ ۳۱ ۹/۶۵ ۱۳/۵ ۹ ۱۰۱۸۴۰۰ ۱۰۱۸۳۹۳ ۳/۴ ۵/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۹/۶۵ ۵۱/۵ ۶/۳۵ ۶۳ ۴۵/۲ ۲۳/۱ ۲۶/۲ ۹/۶۵ ۳۶/۶ ۱۱/۲ ۱۶/۸ ۱۴ ۱۰۱۸۴۲۸ ۱۰۱۸۴۱۹ ۱ ۳/۸
۱/۵ ۳/۳ ۱۱/۲ ۶۰/۵ ۷/۸۵ ۷۴ ۵۱۰۵ ۲۶/۹ ۲۹/۵ ۱۱/۲ ۴۲/۹ ۱۲/۷ ۹/۱ ۱۷ ۱۰۱۸۴۴۶ ۱۰۱۸۴۳۷ ۱-۱/۲ ۷/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۱۲/۷ ۶۸/۵ ۹/۶۵ ۸۳/۵ ۵۸/۵ ۳۰/۲ ۳۳/۳ ۱۲/۷ ۴۷/۸ ۱۶ ۲۰/۶ ۳۳ ۱۰۱۸۴۶۴ ۱۰۱۸۴۵۵ ۲ ۱/۲
۱/۵ ۶/۳۵ ۱۷/۵ ۸۵ ۱۱/۲ ۱۰۶ ۷۴/۵ ۳۸/۱ ۴۲/۹ ۱۶ ۶۰/۵ ۱۹/۱ ۲۶/۹ ۶۲ ۱۰۱۸۴۸۲ ۱۰۱۸۴۷۳ ۳-۱/۴ ۵/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۰/۶ ۱۰۱ ۱۲/۷ ۱۲۶ ۸۹ ۴۶ ۵۱ ۱۹/۱ ۷۱/۵ ۲۲/۴ ۱/۸ ۱/۰۷ ۱۰۱۸۵۰۷ ۱۰۱۸۴۹۱ ۴-۳/۴ ۳/۴
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۴/۶ ۱۱۴ ۱۲/۷ ۱۴۸ ۱۰۲ ۵۳ ۵۸ ۲۲/۴ ۸۴ ۲۵/۴ ۳۶/۶ ۱/۶۴ ۱۰۱۸۵۲۵ ۱۰۱۸۵۱۶ ۶-۱/۲ ۷/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۶/۹ ۱۲۹ ۱۴/۲ ۱۶۷ ۱۱۹ ۶۰/۵ ۶۸/۵ ۲۵/۴ ۹۵/۵ ۲۸/۷ ۴۲/۹ ۲/۲۸ ۱۰۱۸۵۴۳ ۱۰۱۸۵۳۴ ۸-۱/۲ ۱
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۱/۸ ۱۴۲ ۱۶ ۱۹۰ ۱۳۱ ۶۸/۵ ۷۴ ۲۹/۵ ۱۰۸ ۳۱/۸ ۴۶ ۳/۳۶ ۱۰۱۸۵۶۱ ۱۰۱۸۵۵۲ ۹-۱/۲ ۱-۱/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۵/۱ ۱۵۶ ۱۷/۵ ۲۱۰ ۱۴۶ ۷۶ ۸۲/۵ ۳۲/۸ ۱۱۹ ۵/۱ ۵۱/۵ ۴/۳۱ ۱۰۱۸۵۸۹ ۱۰۱۸۵۷۰ ۱۲ ۱-۱/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۳۸/۱ ۱۷۴ ۱۹/۱ ۲۳۳ ۱۶۲ ۸۴ ۹۲ ۳۶/۱ ۱۳۳ ۳۸/۱ ۵۷ ۶/۱۴ ۱۰۱۸۶۵ ۱۰۱۸۵۹۸ ۱۳-۱/۲ ۱-۳/۸
۳/۳ ۶/۳۵ ۴۱/۱ ۱۸۷ ۲۰/۶ ۲۵۴ ۱۷۵ ۹۲ ۹۸/۵ ۳۹/۱ ۱۴۶ ۴۱/۴ ۶۰/۵ ۷/۸ ۱۰۱۶۲۳ ۱۰۱۸۶۱۴ ۱۷ ۱-۱/۲
۳/۳ ۶/۳۵ ۵۷ ۲۳۱ ۲۵/۴ ۳۱۳ ۲۲۵ ۱۰۶ ۱۲۷ ۴۶/۷ ۱۷۸ ۵۱ ۷۳ ۱۲/۶ ۱۰۱۸۶۴۱ ۱۰۱۸۶۳۲ ۲۵ ۱-۳/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۶۱ ۲۶۳ ۳۱ ۳۴۸ ۲۵۳ ۱۲۲ ۱۴۶ ۵۳ ۱۹۷ ۵۷ ۸۲/۵ ۲۰/۴ ۱۰۱۸۶۶۹ ۱۰۱۸۶۵۰ ۳۵ ۲

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شگل نعلی ساده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *