جستجو کن ...

سر بکسل آسانسور


توضیحات محصول

Size Rope-Ø d* L1 L2** d1 L3 d2 L4 L5 L6
۳۵۳ ۶-۷ M 12 ۴۳۰ ۳۰۰ ۴۴ ۱۶۷ ۵۰ ۵۱ ۷۹ ۱۰۷
۳۵۲ ۸ M 12 ۴۳۰ ۳۰۰ ۴۴ ۱۶۷ ۵۰ ۵۱ ۷۹ ۱۰۷
۳۵۱ ۹-۱۰ M 12 ۴۳۰ ۳۰۰ ۴۴ ۱۶۷ ۵۰ ۵۱ ۷۹ ۱۰۷
۴۰۲ ۱۰-۱۲ M 16 ۴۴۰ ۳۰۰ ۴۴ ۱۷۳ ۵۷ ۵۹ ۸۷ ۱۱۵
۴۰۱ ۱۲-۱۴ M 16 ۴۴۰ ۳۰۰ ۴۴ ۱۷۳ ۵۷ ۵۹ ۸۷ ۱۱۵
۴۵۰ ۱۴-۱۵ M 20 ۵۹۰ ۴۰۰ ۵۰ ۲۰۱,۵ ۶۸ ۶۵ ۹۳ ۱۲۱
۵۰۰ Stahlgussgehäuse M 27 ۷۴۰ ۵۰۰ ۶۵ ۲۵۴

Size rope-Ø Type A Type AM Type D Type FP Type FP2 Type FP3
۳۵۳ ۶-۷ ZSSSA353A ZSSSA353M ZSSSA353D ZSSSA353F ZSSSA3532 ZSSSA3533
۳۵۲ ۸ ZSSSA352A ZSSSA352M ZSSSA352D ZSSSA352F ZSSSA3522 ZSSSA3523
۳۵۱ ۹-۱۰ ZSSSA351A ZSSSA351M ZSSSA351D ZSSSA351F ZSSSA3512 ZSSSA3513
۴۰۲ ۱۰-۱۲ ZSSSA402A ZSSSA402M ZSSSA402D ZSSSA402F ZSSSA4022 ZSSSA4023
۴۰۱ ۱۲-۱۴ ZSSSA401A ZSSSA401M ZSSSA401D ZSSSA401F ZSSSA4012 ZSSSA4013
۴۵۰ ۱۴-۱۵ ZSSSA450A ZSSSA450M ZSSSA450D ZSSSA450F ZSSSA4502 ZSSSA4503
۵۰۰ ۱۶-۲۰* ZSSSA500M ZSSSA500D

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سر بکسل آسانسور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *