جستجو کن ...

قلاب S سوئدی

قلاب s سوئدی با شکلی متفاوت، دارای کاربردهای مختلف و ضامن ‌های قفلی می باشد. این قلاب‌‌ها از ۳تن الی ۱۰ تن موجود می باشند.
قلاب s سوئدی با شکلی متفاوت، دارای کاربردهای مختلف و ضامن ‌های قفلی می باشد. این قلاب‌‌ها از ۳تن الی ۱۰ تن موجود می باشند.

توضیحات محصول

Dimensions(in) Waight Each (lbs) S-1316 Stock No Wire Rope XXIP IWRC Mechanical Spllce Working Load Limit (ibs)4:1* chain size
AA L J H F E D C A Working Load Limit (ibs)5:1 Size(mm) (mm) (in)
۳۸/۱ ۲۹/۵ ۱۶ ۷/۸۷ ۱۷ ۶۶ ۲۰/۱ ۱۰۰ ۱۹/۸ ۳۹ ۱۰۲۲۸۹۶ ۱ ۸ ۱/۴۵ ۶
۵۱ ۳۷/۶ ۲۰/۶ ۹/۹۱ ۲۲/۱ ۸۸/۹ ۲۷/۹ ۱۳۵ ۲۷/۴ ۰/۸۲ ۱۰۲۲۹۱۴ ۱/۹ ۱۱ ۲/۶ ۷-۸ ۱/۴-۵/۱۶
۶۳/۵ ۴۶/۵ ۲۳/۹ ۱/۹ ۲۷/۹ ۱۱۲ ۲۹/۷ ۱۶۷ ۳۳ ۱/۵۴ ۱۰۲۲۹۲۳ ۲/۵ ۱۳ ۴ ۱۰ ۳/۸
۷۶/۲ ۵۶/۴ ۲۹/۵ ۱۷ ۳۲ ۱۳۹ ۴۲/۴ ۲۰۹ ۴۱/۹ ۲/۷۲ ۱۰۲۲۹۳۲ ۵/۶۲ ۱۹ ۶/۸ ۱۳ ۱/۲
۸۹ ۶۷/۳ ۳۸/۱ ۲/۱ ۳/۱ ۱۶۷ ۵۱/۸ ۲۵۶ ۵۵/۹ ۶/۸۳ ۱۰۲۲۹۴۱ ۷/۵۳ ۲۲ ۱۰/۳ ۱۶ ۵/۸
۸۹/۴ ۵۱/۶ ۲۲/۱ ۵۱/۱ ۱۹۷ ۵۶/۴ ۲۷۴ ۶۶ ۸/۶۱ ۱۰۲۲۹۴۲ ۹/۹۸ ۲۵ ۱۶ ۱۸-۲۰ ۳/۴
۹۷/۳ ۵۵/۹ ۲۴/۹ ۵۷/۷ ۲۲۲ ۶۲/۲ ۳۱۷ ۷۲/۹ ۱۲/۷ ۱۰۲۲۹۴۳ ۲ ۲۸/۶ ۱۹/۴ ۲۲ ۷/۸
۱۰۴ ۶۸/۱ ۳۲ ۶۲/۵ ۲۵۱ ۸۱/۵ ۳۷۱ ۸۰ ۲۲/۵۴ ۱۰۲۲۹۴۴ ۲۷/۱ ۲۶ ۱

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قلاب S سوئدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *