جستجو کن ...

بست سیم بکسل FORGED


توضیحات محصول

بست بکسل مورد استفاده به عنوان قفل سیم بکسل در اتصالات می باشد. از بست بکسل برای ایجاد اسلینگ های سبک با نیروی گسیختگی کم نیز استفاده میشود. در اتصالات سیم بکسل با بست بکسل جهت قرار گیری پاهای بست از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست تماما به یک سمت اتصال صورت پذیرد. از بست بکسل معمولا در چند مرحله با فواصل برابر بر روی سیم بکسل استفاد میشود

پ Waight per 100(kg) Std Package Qty G-450 Stock Na Ropea Size
H G F E D C B A in mm
۲۳/۹ ۲۰/۶ ۹/۶۵ ۱۰/۴ ۱۱/۹ ۱۱/۲ ۱۶/۳ ۵/۶ ۲/۷۲ ۱۰۰ ۱۰۱۰۰۱۵ ۱/۸ ۳-۴
۲۹/۵ ۲۳/۹ ۱۱/۲ ۱۲/۷ ۱۵ ۱۴/۲ ۲۴/۶ ۶/۳۵ ۴/۵۴ ۱۰۰ ۱۰۱۰۰۳۳ ۳/۶ ۵
۳۶/۶ ۳۰/۲ ۱۴/۲ ۱۶/۸ ۱۹/۱ ۱۲/۷ ۲۶/۲ ۷/۸۵ ۹/۶۲ ۱۰۰ ۱۰۱۰۰۵۱ ۱/۴ ۶-۷
۴۲/۹ ۳۳/۳ ۱۷/۵ ۱۸/۳ ۲۲/۴ ۱۹/۱ ۳۵/۱ ۹/۶۵ ۱۲/۷ ۱۰۰ ۱۰۱۰۰۷۹ ۵/۱۶ ۸
۴۹/۳ ۴۱/۴ ۱۹/۱ ۲۳/۱ ۲۵/۴ ۱۹/۱ ۳۸/۱ ۱۱/۲ ۲۱/۸ ۱۰۰ ۱۰۱۰۰۹۷ ۳/۸ ۹-۱۰
۵۸ ۴۶ ۲۲/۴ ۲۶/۲ ۳۰/۲ ۲۵/۴ ۴۷/۸ ۱۲/۷ ۳۵/۴ ۵۰ ۱۰۱۰۱۱۳ ۷/۱۶ ۱۱
۵۸ ۴۸/۵ ۲۲/۴ ۲۸/۷ ۳۰/۲ ۲۵/۴ ۴۷/۸ ۱۲/۷ ۳۶/۳ ۵۰ ۱۰۱۰۱۳۱ ۱/۲ ۱۲-۱۳
۶۳/۵ ۵۲/۵ ۲۳/۹ ۳۱ ۳۳/۳ ۳۱/۸ ۵۷ ۱۴/۲ ۴۹/۹ ۵۰ ۱۰۱۰۰۵۹ ۹/۱۶ ۱۴-۱۵
۶۳/۵ ۵۲/۵ ۲۳/۹ ۳۴ ۳۳/۳ ۳۱/۸ ۶۰/۵ ۱۴/۲ ۴۹/۹ ۵۰ ۱۰۱۰۱۷۷ ۵/۸ ۱۶
۷۲ ۵۷ ۲۶/۹ ۳۵/۸ ۳۸/۱ ۳۶/۶ ۷۰ ۱۵/۷ ۷۴ ۲۵ ۱۰۱۰۱۹۵ ۳/۴ ۱۸-۲۰
۸۰/۵ ۶۲ ۳۱/۸ ۴۰/۴ ۴۴/۵ ۴۱/۱ ۷۹ ۱۹/۱ ۹۶ ۲۵ ۱۰۱۰۲۱۱ ۷/۸ ۲۲
۸۸ ۶۷ ۳۱/۸ ۴۵/۲ ۴۷/۸ ۴۶ ۸۹ ۱۹/۱ ۱۱۴ ۱۰ ۱۰۱۰۲۳۹ ۱ ۲۴-۲۶
۹۱ ۷۱/۵ ۳۱/۸ ۴۸/۵ ۵۱ ۵۱ ۹۸/۵ ۱۹/۱ ۱۲۸ ۱۰ ۱۰۱۰۲۵۷ ۱-۱/۸ ۲۸-۳۰
۱۰۵ ۷۹/۵ ۳۶/۶ ۵۵/۵ ۵۹/۴ ۵۴ ۱۰۸ ۲۲/۴ ۱۹۹ ۱۰ ۱۰۱۰۲۷۵ ۱-۱/۴ ۳۲-۳۴
۱۰۶ ۷۹/۵ ۳۶/۶ ۵۸/۵ ۵۹/۴ ۵۸/۵ ۱۱۸ ۲۲/۴ ۲۰۰ ۱۰ ۱۰۱۰۲۹۳ ۱-۳/۸ ۳۶
۱۱۳ ۸۶/۵ ۳۶/۶ ۶۲ ۶۶/۵ ۶۰/۵ ۱۲۵ ۲۲/۴ ۲۴۷ ۱۰ ۱۰۱۰۳۱۹ ۱-۱/۲ ۳۸
۱۲۱ ۹۲ ۴۱/۴ ۶۷/۵ ۷۰ ۶۶/۵ ۱۳۵ ۲۵/۴ ۳۱۹ Bulk ۱۰۱۰۳۳۷ ۱-۵/۸ ۴۱-۴۲
۱۳۴ ۹۷ ۴۶ ۷۴/۵ ۷۷/۵ ۷۰ ۱۴۶ ۲۸/۷ ۴۲۴ Bulk ۱۰۱۰۳۵۵ ۱-۳/۴ ۴۴-۴۶

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بست سیم بکسل FORGED”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *