جستجو کن ...

مهارکش ساده FORJED EYE & HOOK ( یک سر قلاب یک سر حلقه)

مهارکش چپ گرد، راست گرد forjed eye & hook از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
مهارکش چپ گرد، راست گرد forjed eye & hook از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.

توضیحات محصول

Thread Diameter & Take Up (mm) HG-225 Stock No. Working Load Limit (t)* Weight Each (kg) Dimensions (mm)
A D E Closed F J Open K Closed M Open N Closed R S X Closed BB
†۶٫۳۵x102 ۱۰۳۰۶۳۶ ۰/۱۸ ۰/۱۴ ۶/۳۵ ۱۱/۲ ۴۲/۳ ۳۲/۳ ۲۹۶ ۱۹۵ ۳۱۲ ۲۱۱ ۲۰/۶ ۸/۶۴ ۴۴/۶ ۱۰۳
†۷٫۹۴x114 ۱۰۳۰۶۵۴ ۰/۳۲ ۰/۲۳ ۷/۹۴ ۱۲/۷ ۵۰/۷ ۳۸/۱ ۳۴۳ ۲۲۹ ۳۶۳ ۲۴۸ ۲۴/۱ ۱۱/۲ ۵۵/۸ ۱۱۶
†۹٫۵۳x152 ۱۰۳۰۶۷۲ ۰/۴۵ ۰/۳۶ ۹/۵۳ ۱۴/۲ ۵۷/۸ ۴۴/۷ ۴۳۴ ۲۸۲ ۴۵۸ ۳۰۶ ۲۸/۷ ۱۳/۵ ۶۲/۹ ۱۵۵
۱۲٫۷x152 ۱۰۳۰۶۹۰ ۰/۶۸ ۰/۸۲ ۱۲/۷ ۱۶/۵ ۸۹/۷ ۵۷/۹ ۴۹۷ ۳۴۵ ۵۲۸ ۳۷۶ ۳۵/۸ ۱۸ ۹۰/۴ ۱۵۳
۱۲٫۷x305 ۱۰۳۰۷۳۴ ۰/۶۸ ۱/۲۲ ۱۲/۷ ۱۶/۵ ۸۹/۲ ۵۷/۹ ۸۰۹ ۵۰۴ ۸۴۰ ۵۳۵ ۳۵/۸ ۱۸ ۸۹/۹ ۳۱۴
۱۵٫۹x152 ۱۰۳۰۷۵۲ ۱/۰۲ ۱/۳۵ ۱۵/۹ ۲۲/۹ ۱۰۸ ۷۱/۴ ۵۳۶ ۳۸۴ ۵۷۴ ۴۲۲ ۴۵/۷ ۲۲/۴ ۱۱۰ ۱۵۳
۱۵٫۹x305 ۱۰۳۰۷۹۸ ۱/۰۲ ۱/۹۷ ۱۵/۹ ۲۲/۹ ۱۰۷ ۷۱/۴ ۸۵۰ ۵۴۵ ۸۸۸ ۵۸۳ ۴۵/۷ ۲۲/۴ ۱۱۰ ۳۱۵
۱۹٫۱x152 ۱۰۳۰۸۱۴ ۱/۳۶ ۱/۹۱ ۱۹/۱ ۲۴/۹ ۱۲۹ ۸۴/۶ ۵۷۴ ۴۲۲ ۶۲۱ ۴۶۹ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۳۰ ۱۵۶
۱۹٫۱x305 ۱۰۳۰۸۵۰ ۱/۳۶ ۲/۹۶ ۱۹/۱ ۲۴/۹ ۱۲۸ ۸۴/۶ ۸۸۹ ۵۸۴ ۹۳۶ ۶۳۱ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۲۹ ۳۲۰
۱۹٫۱x457 ۱۰۳۰۸۷۸ ۱/۳۶ ۳/۷۴ ۱۹/۱ ۲۴/۹ ۱۲۹ ۸۴/۶ ۱۱۹۴ ۷۳۷ ۱۲۴۱ ۷۸۴ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۳۰ ۴۷۱
۲۲٫۲x305 ۱۰۳۰۸۹۶ ۱/۸۱ ۴/۲۴ ۲۲/۲ ۲۸/۷ ۱۴۸ ۹۶ ۹۱۷ ۶۱۲ ۹۷۱ ۶۶۶ ۶۰/۵ ۳۱/۸ ۱۴۷ ۳۰۹
۲۵٫۴x305 ۱۰۳۰۹۵۸ ۲/۲۷ ۶/۲۹ ۲۵/۴ ۳۱/۸ ۱۶۷ ۱۰۸ ۹۵۶ ۶۵۲ ۱۰۱۸ ۷۱۳ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۵ ۳۰۹

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهارکش ساده FORJED EYE & HOOK ( یک سر قلاب یک سر حلقه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *