جستجو کن ...

مهارکش لوله ای

از ۱ تن الی ۲۲ تن موجود است.
از ۱ تن الی ۲۲ تن موجود است.

توضیحات محصول

End Type WLL (t) Tensioning Length B N K L M F G H Weight (kg)
Jaw/Jaw ۲/۵ ۲۱۰ ۲۷۰ ۴۵۵ ۲۰ ۱۶ ۵۰ ۲/۲۶
Jaw/Jaw ۵ ۲۵۰ ۳۴۰ ۵۷۰ ۲۸ ۲۲ ۶۵ ۴/۷۸
Jaw/Jaw ۷ ۲۷۰ ۳۷۰ ۶۸۰ ۳۸ ۲۸ ۸۵ ۸/۶۲
Jaw/Jaw ۱۰ ۳۰۰ ۴۲۰ ۷۹۰ ۴۵ ۳۲ ۱۰۰ ۱۵/۵
Jaw/Jaw ۱۳ ۳۶۰ ۵۰۰ ۸۷۰ ۵۰ ۳۹ ۱۰۵ ۲۲/۸
Jaw/Jaw ۱۷ ۴۵۰ ۶۰۰ ۱۰۳۰ ۵۸ ۴۵ ۱۲۰ ۳۳/۲
Jaw/Jaw ۲۷/۲ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۴۹۰ ۷۵ ۵۷ ۱۴۰ ۷۳
Jaw/Jaw ۳۴ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۵۷۰ ۸۹ ۷۰ ۱۴۵ ۹۸
Jaw/Eye ۲/۵ ۲۱۰ ۲۷۰ ۴۵۵ ۲۰ ۱۶ ۵۰ ۱۶ ۲۴ ۵۰ ۲
Jaw/Eye ۵ ۲۵۰ ۳۴۰ ۵۷۰ ۲۸ ۲۲ ۶۵ ۱۹ ۲۸ ۵۶ ۵
Jaw/Eye ۷ ۲۷۰ ۳۷۰ ۶۸۰ ۳۸ ۲۸ ۸۵ ۲۲ ۳۵ ۷۰ ۷
Jaw/Eye ۱۰ ۳۰۰ ۴۲۰ ۷۹۰ ۴۵ ۳۲ ۱۰۰ ۲۵ ۴۰ ۷۸ ۱۵
Jaw/Eye ۱۳ ۳۶۰ ۵۰۰ ۸۷۰ ۵۰ ۳۹ ۱۰۵ ۳۰ ۴۵ ۹۰ ۲۲
Jaw/Eye ۱۷ ۴۵۰ ۶۰۰ ۱۰۳۰ ۵۸ ۴۵ ۱۲۰ ۳۵ ۴۵ ۱۰۰ ۳۰
Eye/Eye ۲/۵ ۲۱۰ ۲۷۰ ۴۵۵ ۱۶ ۲۴ ۵۰ ۲
Eye/Eye ۵ ۲۵۰ ۳۴۰ ۵۷۰ ۱۹ ۲۸ ۵۶ ۵
Eye/Eye ۷ ۲۷۰ ۳۷۰ ۶۸۰ ۲۲ ۳۵ ۷۰ ۷
Eye/Eye ۱۰ ۳۰۰ ۴۲۰ ۷۹۰ ۲۵ ۴۰ ۷۸ ۱۴
Eye/Eye ۱۳ ۳۶۰ ۵۰۰ ۸۷۰ ۳۰ ۴۵ ۹۰ ۲۲
Eye/Eye ۱۷ ۴۵۰ ۶۰۰ ۱۰۳۰ ۳۵ ۴۵ ۱۰۰ ۲۴/۲۵

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهارکش لوله ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *