جستجو کن ...

ورق گیر عمودگیر

ورق گیر عمودگیر بصورت تکی و از بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
ورق گیر عمودگیر بصورت تکی و از بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات محصول

ورق گیرها تجهیزاتی هستند که در عملیات باربرداری برای گرفتن و بلند کردن ورق‌ها و ستون‌های فلزی کاربرد دارند . این ورق گیرها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که طراحی آنها بسته به نوع کاربرد بصورت عمودی و افقی و چنگک گیر می‌باشد .

ورق گیر های افقی به صورت جفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ورق گیرها بصورت عمودی و افقی می‌باشند که بستگی به تناژ و مدل آن به انواع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از ۰ تا ۱۰۰ میلیمتر تقسیم بندی می‌شوند.

Model WLL per pce (tonnes) Jaw (mm) Dimensions (mm) Weight per Pce (kg)
A B C D E F G H J K
۸۸۰-۱۴۲۶۹ ۰/۵ ۰-۱۶ ۴۴ ۱۲۸ ۲۲۸ ۳۰ ۱۱۵ ۴۱ ۲۸ ۱۰ ۱/۹
۸۸۰-۱۴۲۷۰ ۱ ۰-۲۰ ۴۵ ۱۳۹ ۲۲۲ ۳۰ ۱۲۶ ۴۱ ۳۸ ۱۰ ۲/۱
۸۸۰-۱۴۲۷۱ ۲ ۰-۳۵ ۷۸ ۲۰۱ ۳۷۲ ۷۰ ۱۹۰ ۶۱ ۵۵ ۱۶ ۷/۶
۸۸۰-۱۴۲۷۲ ۳ ۰-۴۰ ۱۰۰ ۲۵۳ ۴۴۵ ۷۵ ۲۲۵ ۷۸ ۶۰ ۲۰ ۱۴/۸
۸۸۰-۱۴۲۷۳ ۴/۵ ۰-۴۰ ۱۰۰ ۲۵۳ ۴۴۵ ۷۵ ۲۳۲ ۸۲ ۶۵ ۲۰ ۱۶
۸۸۰-۱۴۲۷۴ ۶ ۰-۵۰ ۱۲۶ ۳۰۲ ۵۲۵ ۸۰ ۲۹۲ ۸۴ ۹۵ ۴۴ ۲۰ ۲۴
۸۸۰-۱۴۲۷۵ ۶ ۵۰-۱۰۰ ۱۲۶ ۳۰۲ ۵۲۵ ۸۰ ۳۴۲ ۸۴ ۹۵ ۴۴ ۲۰ ۳۰/۵
۸۸۰-۱۴۲۷۶ ۹ ۰-۵۰ ۱۲۶ ۳۲۵ ۵۵۷ ۸۰ ۳۱۰ ۹۲ ۱۰۵ ۴۴ ۲۰ ۲۹/۵
۸۸۰-۱۴۲۷۷ ۹ ۵۰-۱۰۰ ۱۲۶ ۳۲۵ ۵۶۲ ۸۰ ۳۶۰ ۹۲ ۱۰۵ ۴۴ ۲۰ ۳۰/۵
۸۸۰-۱۴۲۷۸ ۱۲ ۰-۵۴ ۱۶۰ ۳۹۱ ۶۲۳ ۸۰ ۳۳۱ ۱۱۷ ۱۳۷ ۴۱ ۲۵ ۵۷
۸۸۰-۱۴۲۷۹ ۱۲ ۵۴-۱۰۸ ۱۷۸ ۴۳۹ ۶۷۳ ۸۰ ۴۱۵ ۱۱۷ ۱۳۷ ۴۱ ۲۵ ۵۹
۸۸۰-۱۴۲۸۰ ۱۶ ۵-۶۴ ۱۷۸ ۴۶۵ ۷۳۴ ۸۸ ۳۹۷ ۱۱۹ ۱۵۳ ۴۵ ۲۵ ۷۲
۸۸۰-۱۴۲۸۱ ۱۶ ۶۴-۱۲۸ ۲۰۸ ۵۲۱ ۷۹۰ ۸۸ ۴۷۲ ۱۱۹ ۱۶۱ ۴۵ ۲۵ ۸۵
۸۸۰-۱۴۲۸۲ ۲۲/۵ ۵-۸۰ ۲۲۲ ۵۵۴ ۸۵۵ ۱۱۰ ۴۷۰ ۱۳۶ ۱۸۶ ۴۹ ۲۵ ۱۲۷
۸۸۰-۱۴۲۸۳ ۲۲/۵ ۸۰-۱۵۵ ۲۵۳ ۶۲۸ ۹۳۰ ۱۱۰ ۵۷۵ ۱۳۶ ۱۹۶ ۴۹ ۲۵ ۱۳۰
۸۸۰-۱۴۲۸۴ ۳۰ ۵-۸۰ ۲۲۲ ۵۴۵ ۸۶۰ ۱۱۰ ۴۷۰ ۱۵۲ ۱۸۶ ۵۴ ۳۰ ۱۵۳
۸۸۰-۱۴۲۸۵ ۳۰ ۸۰-۱۵۵ ۲۵۰ ۶۲۰ ۹۳۵ ۱۱۰ ۵۶۵ ۱۵۲ ۱۹۶ ۵۴ ۳۰ ۱۶۵

 


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ورق گیر عمودگیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *