جستجو کن ...

قلاب s گردون

قلاب s گردون در دو نوع ساده و بلبرینگی در تناژهای مختلف موجود می باشد. از نیم تن الی ۲۲ تن
قلاب s گردون در دو نوع ساده و بلبرینگی در تناژهای مختلف موجود می باشد. از نیم تن الی ۲۲ تن

توضیحات محصول

Dimensions(in) Waight Each (lbs) Working Load Limit (ibs)4:1*
AA** S R Ot M L K J H G F D C B A Alloy Carbon
۱/۵ ۰/۳۸ ۴/۵۵ ۰/۸۹ ۰/۶۳ ۵/۶۶ ۰/۶۳ ۰/۹۳ ۰/۸۱ ۰/۷۳ ۱/۲۵ ۲/۸۶ ۱/۲۵ ۰/۸۲ ۲ ۰/۷۵ ۱ ۳/۴
۲ ۰/۵ ۵/۳۷ ۰/۹۱ ۰/۷۱ ۶/۷۱ ۰/۷۱ ۰/۹۷ ۰/۹۴ ۰/۸۴ ۱/۳۸ ۳/۱۵ ۱/۵ ۱/۳۱ ۲/۵ ۱/۲۵ ۱-۱/۲ ۱
۲ ۰/۶۳ ۶/۱۲ ۱ ۰/۸۸ ۷/۷۵ ۰/۸۸ ۱/۰۶ ۱/۱۶ ۱ ۱/۵ ۳/۵۹ ۱/۷۵ ۱/۵ ۳ ۲/۲۵ ۲ ۱-۱/۲
۲ ۰/۶۳ ۶/۵ ۱/۰۹ ۰/۹۴ ۸/۲۵ ۰/۹۴ ۱/۱۹ ۱/۳۱ ۱/۱۳ ۱/۶۲ ۴ ۱/۷۵ ۱/۵ ۳ ۲/۳ ۳ ۲
۲/۵ ۰/۷۵ ۷/۵ ۱/۳۶ ۱/۱۳ ۹/۶۹ ۱/۳۱ ۱/۵ ۱/۶۳ ۱/۴۴ ۲ ۴/۸۴ ۲ ۱/۶۴ ۳/۵ ۴/۹۶ ۵ ۳
۳ ۱ ۹/۶۳ ۱/۶۱ ۱/۴۴ ۱۲/۴۷ ۱/۶۶ ۱/۷۸ ۲/۰۶ ۱/۸۱ ۲/۵ ۶/۲۸ ۲/۵ ۲/۲۹ ۴/۵۶ ۱۰/۲۹ ۷ ۵
۴ ۱/۱۳ ۱۱/۳۷ ۲/۰۸ ۱/۶۳ ۱۴/۷۵ ۱/۸۸ ۲/۴۱ ۲/۶۳ ۲/۲۵ ۳ ۷/۵۴ ۲/۷۵ ۲/۴۴ ۵ ۱۹/۴ ۱۱ ۷-۱/۲
۴ ۱/۲۵ ۱۲/۲۵ ۲/۲۷ ۱/۹۴ ۱۶/۴ ۲/۱۹ ۲/۶۲ ۲/۹۴ ۲/۵۹ ۳/۲۵ ۸/۳۴ ۳/۱۲ ۲/۴۸ ۵/۶۲ ۲۳/۲۵ ۱۵ ۱۰
۵ ۱/۵ ۱۶/۷۱ ۳/۰۲ ۲/۳۸ ۲۱/۳۴ ۲/۶۹ ۳/۴۱ ۳/۵ ۳ ۴/۲۵ ۱۰/۳۴ ۴/۱ ۳/۷۶ ۷/۱ ۴۷ ۲۲ ۱۵
۶/۵ ۱/۵ ۱۸/۰۱ ۳/۲۵ ۳ ۲۳/۲۵ ۳ ۴ ۴/۶۳ ۳/۶۱ ۵ ۱۳/۶۲ ۴/۱ ۳/۷۶ ۷/۱ ۷۰/۵ ۳۰

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قلاب s گردون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *