جستجو کن ...

شگل U پیچ ومهره ای

شگل U پیچ ومهره ای جهت اتصالات می باشد. از ۲تن الی ۳۵تن موجود می باشد.
شگل U پیچ ومهره ای جهت اتصالات می باشد. از ۲تن الی ۳۵تن موجود می باشد.

توضیحات محصول

Tolerance +/- Dimensions (in) Weight Each (ibs) Stock No Working Load Limit (i) Nominal Size(in)
A G R P M K G F D B A S-2150 G-2150
۱/۵ ۱/۵ ۶/۳۵ ۳۹/۶ ۲۴/۶ ۴۰/۴ ۱۹/۱ ۱۵/۵ ۶/۳۵ ۷/۸۵ ۱۱/۹ ۶ ۱۰۱۹۷۶۸ ۱/۲ ۱/۴
۱/۵ ۱/۵ ۷/۸۵ ۴۶/۲ ۲۹/۵ ۴۸/۵ ۲۵/۴ ۱۹/۱ ۰/۸۵ ۹/۶۵ ۱۳/۵ ۱۰ ۱۰۱۹۷۷۰ ۳/۴ ۵/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۹/۶۵ ۵۵ ۳۵/۸ ۵۸/۵ ۳۱ ۲۳/۱ ۹/۶۵ ۱۱/۲ ۱۶/۸ ۱۵ ۱۰۱۹۷۷۲ ۱ ۳/۸
۱/۵ ۳/۳ ۱۱/۲ ۶۳/۵ ۴۱/۱ ۶۷/۵ ۳۶/۱ ۲۶/۹ ۱۱/۲ ۱۲/۷ ۱۹/۱ ۲۲ ۱۰۱۹۷۷۴ ۱-۱/۲ ۷/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۱۲/۷ ۷۱ ۴۶ ۷۷ ۴۱/۴ ۳۰/۲ ۱۲/۷ ۱۶ ۲۰/۶ ۳۴ ۱۰۱۷۸۴ ۱۰۱۹۷۷۵ ۲ ۱/۲
۱/۵ ۳/۳ ۱۶ ۸۹/۵ ۵۸/۵ ۹۵/۵ ۵۱ ۳۸/۱ ۱۶ ۱۹/۱ ۲۶/۹ ۶۷ ۱۰۱۹۸۰۰ ۱۰۱۹۷۹۳ ۳-۱/۴ ۵/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۰/۶ ۱۰۳ ۷۰ ۱۱۵ ۶۰/۵ ۴۶ ۱۹/۱ ۲۲/۴ ۳۱/۸ ۱/۱۴ ۱۰۱۹۸۲۸ ۱۰۱۹۸۱۹ ۴-۳/۴ ۳/۴
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۴/۶ ۱۲۰ ۸۱ ۱۳۵ ۷۱/۵ ۵۳ ۲۲/۴ ۲۵/۴ ۳۶/۶ ۱/۷۴ ۱۰۱۹۸۴۶ ۱۰۱۹۸۳۷ ۶-۱/۲ ۷/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۵/۴ ۱۳۵ ۹۳/۵ ۱۵۱ ۸۱ ۶۰/۵ ۲۵/۴ ۲۸/۷ ۴۲/۹ ۲/۵۲ ۱۰۱۹۸۶۴ ۱۰۱۹۸۵۵ ۸/۱/۲ ۱
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۱/۸ ۱۵۰ ۱۰۳ ۱۷۲ ۹۱ ۶۸/۵ ۲۸/۷ ۳۱/۸ ۴۶ ۳/۴۵ ۱۰۱۹۸۸۲ ۱۰۱۹۸۷۳ ۹-۱/۲ ۱-۱/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۵/۱ ۱۶۵ ۱۱۵ ۱۹۱ ۱۰۰ ۷۶ ۳۱/۸ ۳۵/۱ ۵۱/۵ ۴/۹ ۱۰۱۹۹۰۸ ۱۰۱۹۸۹۱ ۱۲ ۱-۱/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۳۸/۱ ۱۸۳ ۱۲۷ ۲۱۰ ۱۱۱ ۸۴ ۳۵/۱ ۳۸/۱ ۵۷ ۶/۲۴ ۱۰۱۹۹۲۶ ۱۰۱۹۹۱۷ ۱۳-۱/۲ ۱-۳/۸
۳/۳ ۶/۳۵ ۴۱/۱ ۱۹۶ ۱۳۷ ۲۳۰ ۱۲۲ ۹۲ ۳۸/۱ ۴۱/۴ ۶۰/۵ ۸/۳۹ ۱۰۱۹۹۴۴ ۱۰۱۹۹۳۵ ۱۷ ۱-۱/۲
۳/۳ ۶/۳۵ ۵۴ ۲۳۰ ۱۶۲ ۲۷۹ ۱۴۶ ۱۰۶ ۴۴/۵ ۵۱ ۷۳ ۱۴/۲ ۱۰۱۹۹۶۲ ۱۰۱۹۹۵۳ ۲۵ ۱-۳/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۶۰ ۲۶۴ ۱۸۴ ۳۱۲ ۱۷۲ ۱۲۲ ۵۱ ۵۷ ۸۲/۵ ۲۱/۲ ۱۰۱۹۸۰ ۱۰۱۹۹۷۱ ۳۵ ۲
۶/۳۵ ۶/۳۵ ۶۶/۵ ۳۴۴ ۲۳۸ ۳۷۷ ۲۰۳ ۱۴۵ ۶۶/۵ ۷۰ ۱۰۵ ۳۸/۶ ۱۰۲۰۰۰۴ ۱۰۱۹۹۹۹ ۵۵ ۲-۱/۲
۶/۳۵ ۶/۳۵ ۸۹ ۴۱۹ ۲۷۹ ۴۲۹ ۲۱۶ ۱۶۵ ۷۶ ۸۲/۵ ۱۲۷ ۵۶ ۱۰۲۰۰۱۳ t 85 ۳

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شگل U پیچ ومهره ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *