جستجو کن ...

رابط زنجیر لنگر

رابط زنجیر لنگر فقط جهت اتصال زنجیر لنگر دارای کاربرد می باشد، و از سایز ۱۶ میلیمتر الی ۳۸ میلیمتر موجود می باشد.
رابط زنجیر لنگر فقط جهت اتصال زنجیر لنگر دارای کاربرد می باشد، و از سایز ۱۶ میلیمتر الی ۳۸ میلیمتر موجود می باشد.

توضیحات محصول

Nominal Diameter D(mm) a b c Weight(kg) Proof Test(kgF) Break Test(kgF)
۱۶ ۹۶ ۶۷ ۲۴ ۰/۵۷ ۱۵۱۰۰ ۲۱۶۰۰
۱۹ ۱۲۰ ۸۴ ۳۰/۵ ۱/۰۹ ۲۱۶۰۰ ۳۰۹۰۰
۲۲ ۱۳۴ ۹۳ ۳۳ ۱/۷۵ ۲۹۳۰۰ ۴۱۷۰۰
۲۴ ۱۴۴ ۱۰۱ ۳۶ ۲/۱ ۳۴۰۰۰ ۴۸۵۰۰
۲۵ ۱۵۲ ۱۰۷ ۳۸ ۲/۵ ۳۸۰۰۰ ۵۴۳۰۰
۲۹ ۱۷۴ ۱۲۲ ۴۴ ۴/۸ ۴۹۲۰۰ ۷۰۴۰۰
۳۲ ۱۹۲ ۱۳۴ ۴۹ ۵ ۵۹۵۰۰ ۸۴۹۰۰
۳۴ ۲۱۰ ۱۴۶ ۵۴ ۶/۵ ۷۰۴۰۰ ۱۰۰۹۰۰
۳۶ ۲۱۶ ۱۵۱ ۵۵ ۸ ۷۶۷۰۰ ۱۰۹۴۰۰
۳۸ ۲۲۸ ۱۶۰ ۵۸ ۹ ۸۳۳۰۰ ۱۱۸۹۰۰
۴۲ ۲۵۲ ۱۷۶ ۶۴ ۱۲ ۱۰۲۰۰۰ ۱۴۳۴۰۰
۴۴ ۲۶۴ ۱۸۵ ۶۷ ۱۴ ۱۱۱۹۰۰ ۱۵۹۹۰۰
۴۶ ۲۷۶ ۱۹۳ ۷۰ ۱۵ ۱۱۹۸۰۰ ۱۷۱۱۰۰
۴۸ ۲۸۸ ۲۰۲ ۷۳ ۱۸ ۱۳۰۰۰۰ ۱۸۵۱۰۰
۵۱ ۳۰۶ ۲۱۴ ۷۸ ۲۱ ۱۴۵۴۰۰ ۲۰۷۷۰۰
۵۴ ۳۲۴ ۲۲۷ ۸۲ ۲۴ ۱۶۲۰۰۰ ۲۳۱۵۰۰
۵۶ ۳۳۶ ۲۳۵ ۸۵ ۲۶ ۱۷۴۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰
۵۸ ۳۴۸ ۲۴۴ ۸۸ ۳۱ ۱۸۵۴۰۰ ۲۶۵۰۰۰
۶۰ ۳۶۰ ۲۵۲ ۹۱ ۳۴ ۱۹۹۶۰۰ ۲۸۵۲۰۰
۶۲ ۳۷۲ ۲۶۰ ۹۴ ۳۶ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۶۴ ۳۸۴ ۲۶۹ ۹۷ ۳۸ ۲۲۳۰۰۰ ۳۱۹۰۰۰
۶۷ ۴۰۲ ۲۸۱ ۱۰۲ ۴۱ ۲۴۹۲۰۰ ۳۴۷۰۰۰
۷۰ ۴۲۰ ۲۹۴ ۱۰۶ ۵۲/۴ ۲۶۳۵۰۰ ۳۷۶۴۰۰
۷۳ ۴۳۸ ۳۰۷ ۱۱۱ ۶۰ ۲۸۵۰۰۰ ۴۰۷۰۰۰
۷۶ ۴۵۶ ۳۱۹ ۱۱۶ ۷۰ ۳۰۸۲۰۰ ۴۴۰۲۰۰
۷۸ ۴۶۸ ۳۲۸ ۱۱۹ ۷۱ ۳۲۲۰۰۰ ۴۵۹۰۰۰
۸۴ ۵۰۴ ۳۵۳ ۱۲۸ ۹۲ ۳۶۹۳۰۰ ۵۲۷۶۰۰
۸۷ ۵۲۲ ۳۶۵ ۱۳۲ ۱۰۳ ۳۹۵۱۰۰ ۵۶۴۳۰۰
۸۹ ۵۳۴ ۳۷۴ ۱۳۵ ۱۱۳ ۴۰۹۰۰۰ ۵۸۴۳۰۰
۹۲ ۵۵۲ ۳۸۶ ۱۴۰ ۱۱۵ ۴۳۴۸۰۰ ۶۲۱۲۰۰
۹۵ ۵۷۰ ۳۹۹ ۱۴۴ ۱۳۲ ۴۶۲۳۰۰ ۶۶۰۱۰۰
۱۰۲ ۶۱۲ ۴۲۸ ۱۵۵ ۱۶۳ ۵۲۲۱۰۰ ۷۴۹۰۰۰

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابط زنجیر لنگر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *