جستجو کن ...

مهارکش FORGED EYE & EYE ( دو سر حلقه)

این نوع مهارکش جهت فیکس نمودن و کشش مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع مهارکش جهت فیکس نمودن و کشش مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات محصول

ead diameter & take up (mm) hg 2 2 6 hg-226 stock no. working load limit (t)* weight each (kg) dimensions (mm)
a j open k closed m open n closed r s x closed bb
†۶٫۳۵x102 ۱۰۳۱۲۵۲ ۰/۲۳ ۰/۱۳ ۶/۳۵ ۳۰۳ ۲۰۲ ۳۱۴ ۲۱۳ ۲۰/۶ ۸/۶۴ ۴۴/۶ ۱۰۳
†۷٫۹۴x114 ۱۰۳۱۲۷۰ ۰/۳۶ ۰/۲۲ ۷/۹۴ ۳۵۴ ۲۳۹ ۳۶۸ ۲۵۳ ۲۴/۱ ۱۱/۲ ۵۵/۸ ۱۱۶
†۹٫۵۳x152 ۱۰۳۱۲۹۸ ۰/۵۴ ۰/۳۴ ۹/۵۳ ۴۴۶ ۲۹۴ ۴۶۳ ۳۱۱ ۲۸/۷ ۱۳/۵ ۶۲/۹ ۱۵۵
۱۲٫۷x152 ۱۰۳۱۳۱۴ ۱ ۰/۷۸ ۱۲/۷ ۵۰۶ ۳۵۴ ۵۲۹ ۳۷۶ ۳۵/۸ ۱۸ ۹۰/۴ ۱۵۳
۱۲٫۷x305 ۱۰۳۱۳۵۰ ۱ ۱/۱۹ ۱۲/۷ ۸۱۹ ۵۱۴ ۸۴۱ ۵۳۶ ۳۵/۸ ۱۸ ۸۹/۹ ۳۱۴
۱۵٫۹x152 ۱۰۳۱۳۷۸ ۱/۵۹ ۱/۲۵ ۱۵/۹ ۵۵۲ ۳۹۹ ۵۷۷ ۴۲۵ ۴۵/۷ ۲۲/۴ ۱۱۰ ۱۵۳
۱۵٫۹x305 ۱۰۳۱۴۱۲ ۱/۵۹ ۱/۸۷ ۱۵/۹ ۸۶۵ ۵۶۰ ۸۹۱ ۵۸۶ ۴۵/۷ ۲۲/۴ ۱۱۰ ۳۱۵
۱۹٫۱x152 ۱۰۳۱۴۳۰ ۲/۳۶ ۱/۹۱ ۱۹/۱ ۵۹۰ ۴۳۸ ۶۲۲ ۴۷۰ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۳۰ ۱۵۶
۱۹٫۱x305 ۱۰۳۱۴۷۶ ۲/۳۶ ۲/۷۸ ۱۹/۱ ۹۰۵ ۶۰۰ ۹۳۷ ۶۳۲ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۲۹ ۳۲۰
۱۹٫۱x457 ۱۰۳۱۴۹۴ ۲/۳۶ ۳/۵۵ ۱۹/۱ ۱۲۱۰ ۷۵۳ ۱۲۴۲ ۷۸۵ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۳۰ ۴۷۱
۲۲٫۲x305 ۱۰۳۱۵۱۹ ۳/۲۷ ۴/۰۱ ۲۲/۲ ۹۳۲ ۶۲۷ ۹۷۰ ۶۶۵ ۶۰/۵ ۳۱/۸ ۱۴۷ ۳۰۹
۲۲٫۲x457 ۱۰۳۱۵۳۷ ۳/۲۷ ۵/۲۲ ۲۲/۲ ۱۲۴۹ ۷۹۲ ۱۲۸۷ ۸۳۰ ۶۰/۵ ۳۱/۸ ۱۴۷ ۴۷۳
۲۵٫۴x152 ۱۰۳۱۵۵۵ ۴/۵۴ ۴/۳۶ ۲۵/۴ ۶۶۶ ۵۱۴ ۷۱۱ ۵۵۹ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۵ ۱۵۷
۲۵٫۴x305 ۱۰۳۱۵۷۳ ۴/۵۴ ۵/۸۸ ۲۵/۴ ۹۷۱ ۶۶۶ ۱۰۱۶ ۷۱۱ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۵ ۳۰۹
۲۵٫۴x457 ۱۰۳۱۵۹۱ ۴/۵۴ ۷/۴ ۲۵/۴ ۱۲۷۶ ۸۱۹ ۱۳۲۱ ۸۶۴ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۵ ۴۶۲
۲۵٫۴x610 ۱۰۳۱۶۱۷ ۴/۵۴ ۹/۱۴ ۲۵/۴ ۱۵۹۶ ۹۸۷ ۱۶۴۱ ۱۰۳۱ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۴ ۶۳۱
۳۱٫۸x305 ۱۰۳۱۶۳۵ ۶/۸۹ ۹/۰۱ ۳۱/۸ ۱۰۷۰ ۷۶۶ ۱۱۲۷ ۸۲۲ ۹۱/۲ ۴۶/۲ ۲۱۶ ۳۰۶
۳۱٫۸x457 ۱۰۳۱۶۵۳ ۶/۸۹ ۱۰/۸ ۳۱/۸ ۱۳۷۵ ۹۱۸ ۱۴۳۲ ۹۷۵ ۹۱/۲ ۴۶/۲ ۲۱۶ ۴۵۹
۳۱٫۸x610 ۱۰۳۱۶۷۱ ۶/۸۹ ۱۲/۶ ۳۱/۸ ۱۶۹۴ ۱۰۸۵ ۱۷۵۱ ۱۱۴۱ ۹۱/۲ ۴۶/۲ ۲۱۶ ۶۲۵
۳۸٫۱x305 ۱۰۳۱۶۹۹ ۹/۷۱ ۱۳ ۳۸/۱ ۱۱۲۴ ۸۱۹ ۱۱۸۷ ۸۸۲ ۱۰۴ ۵۳/۸ ۲۴۰ ۳۱۳
۳۸٫۱x457 ۱۰۳۱۷۱۵ ۹/۷۱ ۱۵/۴ ۳۸/۱ ۱۴۲۸ ۹۷۱ ۱۴۹۲ ۱۰۳۵ ۱۰۴ ۵۳/۸ ۲۴۰ ۴۶۵
۳۸٫۱x610 ۱۰۳۱۷۳۳ ۹/۷۱ ۱۷/۹ ۳۸/۱ ۱۷۴۹ ۱۱۳۹ ۱۸۱۳ ۱۲۰۳ ۱۰۴ ۵۳/۸ ۲۴۰ ۶۳۳
۴۴٫۵x457 ۱۰۳۱۷۷۹ ۱۲/۷ ۲۳ ۴۴/۵ ۱۴۵۷ ۱۰۰۰ ۱۵۳۴ ۱۰۷۶ ۱۱۸ ۶۰/۵ ۲۵۳ ۴۶۷
۴۴٫۵x610 ۱۰۳۱۷۹۷ ۱۲/۷ ۲۶/۴ ۴۴/۵ ۱۷۶۲ ۱۱۵۳ ۱۸۳۸ ۱۲۲۹ ۱۱۸ ۶۰/۵ ۲۵۳ ۶۱۹
۵۱٫۰x610 ۱۰۳۱۸۱۳ ۱۶/۸ ۳۷/۹ ۵۰/۸ ۱۹۲۲ ۱۳۱۳ ۲۰۱۱ ۱۴۰۲ ۱۴۸ ۶۸/۳ ۳۳۱ ۶۲۲
۶۳٫۵x610 ۱۰۳۱۸۳۱ ۲۷/۲ ۶۷/۴ ۶۳/۵ ۲۰۱۱ ۱۴۰۲ ۲۱۱۳ ۱۵۰۳ ۱۶۵ ۷۹/۲ ۳۵۰ ۶۲۵
۷۰٫۰x610 ۱۰۳۱۸۵۹ ۳۴ ۷۹/۱ ۶۹/۹ ۲۰۶۶ ۱۴۵۶ ۲۱۸۰ ۱۵۷۱ ۱۷۸ ۸۲/۶ ۳۸۳ ۶۲۶

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهارکش FORGED EYE & EYE ( دو سر حلقه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *